TADI Partnership Party 2018

TADI Partnership Party 2018 I 21 March 2018 I Novotel Bangkok Siam Square

เก็บตกภาพบรรยากาศงาน “3rd TADI Partnership Party” at Novotel Bangkok Siam Square เมื่อคืนวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ทางสมาคม TADI ขอขอบพระคุณบริษัทต่างๆผู้แทนทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมอย่างดีมาตลอด และทางสมาคมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้ไปตลอด

2020-09-30T12:27:36+07:00